چند لحظه

پیام سازه سازه های نمایشگاهی

پیام سازه

چاپ دیجیتال : در دنیای مدرن امروز، سرعت یکی از نیازهای اساسی است.

– چاپ دیجیتال این امکان را فراهم می آورد تا با حداقل زمان و حداقل تیراژ، ملزومات چاپی شما آماده شود.

– در چاپ دیجیتال محدودیت در تیراژ وجود ندارد و کیفیت حرف اول را می زند.

کاربرد مهم چاپ دیجیتال، نمونه گیری، قبل از چاپ انبوه نیازهای چاپی شماست .

33

 
تعداد
جمع کل
ريال
اعمال تخفیف
ريال
فرمت های مجاز
zip
pdf
jpg
jpeg
png

لطفا فایلهایی با فرمتهای دیگر را زیپ نموده و ارسال کنید. راهنما

کمک نیاز دارید؟
چت از طریق واتساپ